BETINGELSER OG PRIVATLIVSPOLITIK

Persondatapolitik Vi har brug for nedenstående oplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.

Personoplysningerne registreres hos Barbo Toys ApS og opbevares sikkert og bliver jf. bogføringslovens § 10, gemt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører. Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse af data vil altid ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

 1. Persondata indsamling
  Barbo Toys indsamler kun de persondata, du har forsynet os med. Dette kan f.eks. inkludere navn, alder, køn, e-mail adresse, telefonnummer, postadresse, og/eller anden data du har oplyst, som er nødvendig for at vi kan opfylde vores forpligtelser overfor dig.

Information du oplyser ved kontakt med Barbo Toys:
Oftest forsyner du Barbo Toys med persondata, når du opretter en brugerkonto i vores webshop, foretager køb og/eller accepterer modtagelse af nyhedsbreve.

 1. Formål for behandling af persondata og retsgrundlaget for en sådan behandling
  Dine persondata behandles af Barbo Toys til følgende formål:

–    opfylde vores forpligtelser over for dig ved at behandle dine indkøb og andre ydelser du måtte have valgt at erhverve fra os

–    administrere dine kontakt-informationer og webshop brugerkonto

–    håndtering af kundehenvendelser

–    indsamle statistikker for at evaluere og forbedre vores serviceydelse til kunder generelt

–    opfylde lovmæssige forpligtelser, afgørelser ved domstole og myndigheder

–    identificere og forebygge misbrug, svig eller anden ulovlig aktivitet

Barbo Toys kan bruge de persondata, du giver, til at udføre marketingaktiviteter. For at give dig relevant indhold i marketingaktiviteter kan vi bruge data som: kundesegment, historiske indkøb, data baseret på dine besøg på vores website og brug af vores e-marketing, præferencer du har delt og deltagelse i tidligere markedsføringsaktiviteter.

Vi behandler dine persondata som anført ovenfor, til at udføre marketingaktiviteter omfattende enkelte eller alle af følgende:

–    forsyne dig med målrettet marketing information via e-mail, vedrørende nyheder, promotions, events og konkurrencer

–    give dig øget relevans af indhold baseret på grundlæggende profilering af dit website besøg

–    forsyne dig med information, som vi mener kan være af interesse for dig, når du interagerer med vores salgspersonale

Ovennævnte behandling af persondata er baseret på Barbo Toys legitime interesse i at interagere med repræsentanter for vores samarbejdspartnere og potentielle kunder.

Barbo Toys vil kun distribuere marketing information via e-mail, såfremt dette er en del af din præference. Du kan til enhver tid kontakte Barbo Toys for at opdatere dine præferencer, få slettet din brugerkonto eller du kan ændre dine præferencer, som en del af din profil i din webshop brugerkonto.

 1. Dine rettigheder

Nedenfor finder du et resumé af de rettigheder, du har i henhold til europæisk lov om databeskyttelse. Udøvelsen af disse rettigheder er gratis, og du kan udøve rettighederne ved at sende en skriftlig anmodning til os. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder (se kontaktoplysninger i slutningen af denne fortrolighedserklæring).

Bemærk, at Barbo Toys altid vil foretage en vurdering af en anmodning om at udøve en ret til at afgøre, om anmodningen er gyldig. Alle rettigheder angivet nedenfor er ikke absolutte, og undtagelser kan forekomme.

Ud over de rettigheder, der er angivet nedenfor, har du altid ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed vedrørende Barbo Toys behandling af dine personlige data.

Ret til indsigt. Du er på anmodning berettiget til at modtage en kopi af dine personlige data, som Barbo Toys behandler, og også til at få yderligere oplysninger om Barbo Toys behandling af dine personlige data.

Ret til berigtigelse. Du har ret til at få dine personlige data ændret og/eller afsluttet, hvis de er unøjagtige og/eller ufuldstændige.

Ret til sletning. Du har ret til at anmode om, at Barbo Toys sletter dine personlige data uden unødig forsinkelse under følgende omstændigheder:

–    dine persondata er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet;

–    du tilbagekalder dit samtykke til en aktivitet, hvor databehandling udføres, og der ikke er noget andet retsligt grundlag for databehandlingen;

–    du afgiver en gyldig indsigelse mod behandlingen af dine personlige data;

–    persondataene er blevet ulovligt behandlet, eller;

–    persondata skal slettes for at overholde en juridisk forpligtigelse.

Ret til at begrænse behandlingen. Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data under følgende omstændigheder:

–    nøjagtigheden af dine persondata er under behandling;

–    behandlingen er ulovlig eller ikke længere nødvendig i forhold til formålet med behandlingen, men du modsætter dig sletning af persondata og anmoder om begrænsning i stedet;

–    Barbo Toys har ikke længere brug for persondataene, men du har brug for persondataene til oprettelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav; eller

–    du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personlige data, og indsigelse er under verifikation.

Ret til dataportabilitet. Under visse omstændigheder har du ret til at modtage dine persondata, som du har givet til Barbo Toys, for at overføre disse til en anden tjenesteudbyder, hvis behandlingen af persondata er baseret på dit samtykke eller udførelsen af en kontrakt.

Generel ret til indsigelse. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af de persondata, der er baseret på Barbo Toys legitime interesser. Hvis du har indsigelser, er vi nødt til at vise, at vi har vægtige legitime grunde til en sådan databehandling, eller at vi har brug for persondata for etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Ret til at gøre indsigelse mod direct marketing. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata til direkte markedsføring. Hvis du gør dette, må Barbo Toys ikke længere behandle dine persondata til sådanne formål.

 1. Overførsel af personlige data

Barbo Toys kan overføre dine persondata til tredjepart, når sådanne overførsler er påkrævet i henhold til lov eller domstol. Bortset fra ovenstående vil Barbo Toys ikke overføre dine persondata til tredjepart.

 1. Tilbageholdelse af dine personlige data

Barbo Toys lagrer dine persondata, indtil dataene enten manuelt er slettet eller automatisk slettet på grund af inaktivitet i en periode på 36 måneder, medmindre lovlige forpligtelser angiver andet.

 1. Sikkerhed

Selvom Barbo Toys ikke kan garantere, at uautoriseret adgang aldrig vil forekomme, kan du være sikker på, at Barbo Toys lægger stor vægt på at opretholde sikkerheden for dine persondata, og for at forhindre uautoriseret adgang til disse, ved brug af passende teknologi og interne procedurer.

 1. Kontakt detaljer

Ønsker du yderligere informationer fra Barbo Toys vedrørende behandling af persondata, kan du kontakte vores databehandlingskontakt via sales@barbo-toys.com.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig. Du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til vores kundeservice via e-mail kundeservice@barbo-toys.com